Evaluatie IMVO-beleid – Mind the governance gap, map the chain

De overheid verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan principes voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) verwoord in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die moeten zorgvuldig omgaan met risico’s in hun ketens, zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade. Toch gebeurt het nog vaak dat deze richtlijnen niet worden nageleefd. Wat kan de overheid doen om IMVO te stimuleren of zelfs af te dwingen? Deze IOB-evaluatie evalueert het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid tussen 2012 en 2018.

Het rapport bestudeert vijf aspecten van het Nederlandse IMVO-beleid:

  • IMVO-convenanten in sectoren met hoge risico’s;
  • IMVO voorwaarden in private sector instrumenten van de overheid op het gebied van hulp en handel;
  • voorwaarden ten aanzien van IMVO bij inkoop door de overheid;
  • bijdragen aan internationale initiatieven op het gebied van MVO;
  • activiteiten van ambassades.

De analyse is gebaseerd op een reconstructie van de beleidstheorie, uitgebreid desk- en literatuuronderzoek, interviews met meer dan 300 beleidsmakers en (interne en externe) belanghebbenden in Nederland en daarbuiten, een enquête onder Nederlandse ambassades, en landenstudies van de beleidsresultaten in Bangladesh, Colombia, Ethiopië en India.