Effectenonderzoeken

Effectenonderzoeken geven antwoord op de vraag of het beleid relevant, effectief, efficiënt, coherent en duurzaam was.