Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto's is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto opnieuw te gebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Bij het citeren van de inhoud van deze website mag niet de indruk worden gewekt dat IOB of de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Meer informatie over copyright vindt u op Rijksoverheid.nl.