Evaluatie Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen formuleren basisbeginselen en standaarden voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het Nationaal Contactpunt (NCP) heeft als taak de effectiviteit van de richtlijnen te vergroten, onder meer door klachten van (mogelijk) gedupeerden of andere belanghebbenden te behandelen.

Deze IOB-evaluatie analyseert de resultaten van het Nederlandse NCP tussen 2012 en 2018.

Het onderzoek richt zich op alle meldingen in deze periode en omvat een vergelijking met de prestaties van NCP’s in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken.

Bovendien gaat de evaluatie nader in op vier interessante cases van klachten over Heineken, ABP/APG, Shell en Atradius DSB.