Deelstudie – IMVO-kaders voor private sector instrumenten

De overheid heeft diverse richtlijnen geformuleerd voor kaders van private sector instrumenten, als onderdeel van het beleid om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te promoten. Deze deelstudie analyseert het IMVO-beleid – inclusief uitvoering – van drie uitvoerende organisaties die door de overheid gefinancierde private sector instrumenten aanbieden: FMO, Atradius DSB en RVO.

Deze deelstudie is opgesteld door Nyenrode Business Universiteit in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in deze deelstudie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.