Deelstudie – De rol van Nederland in internationale MVO-initiatieven

Wat was de bijdrage van Nederland aan internationale afspraken en wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Deze studie verschaft antwoorden op die vraag door de inspanningen van de Nederlandse overheid te analyseren. Daarbij wordt vooral gekeken naar het internationaal promoten van de OESO-richtlijnen en de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten.

Deze deelstudie is opgesteld door Change in Context in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in deze deelstudie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.