Heeft u vragen aan de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) of wilt u een afspraak met een van onze medewerkers maken? Dan kunt u ons schriftelijk, telefonisch of via het contactformulier bereiken.

Bezoekadres

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
6e verdieping, D-Noord

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoon

070 - 348 75 48

Twitter

www.twitter.com/IOBevaluatie