Contact

foto van het BZ-gebouw

Heeft u vragen aan de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) of wilt u een afspraak met een van onze medewerkers maken? Dan kunt u ons schriftelijk, telefonisch of via het contactformulier bereiken.

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
9e verdieping, E-vleugel

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoon

070 - 348 64 98

Twitter

www.twitter.com/IOBevaluatie