Home

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie is de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. IOB rapporteert over de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid op de langere termijn.