Home

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) is de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij verrichten onderzoek naar de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid, zodat hierover verantwoording kan worden afgelegd en hiervan geleerd wordt voor toekomstig beleid. Dit doen we voor het hele werkveld van het ministerie: buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.
IOB-evaluaties zijn openbaar en gaan naar de Tweede en Eerste Kamer.