Terms of Reference – Evaluatie IMVO-beleid

Deze evaluatie analyseert in hoeverre het Nederlandse beleid ten aanzien van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) de gewenste resultaten heeft bereikt. De focus ligt op verbeterde due diligence door (Nederlandse) bedrijven in ontwikkelingslanden conform de OECD Guidelines on International Investment and Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. We bekijken de totstandkoming en effectiviteit van sectorconvenanten, kaders voor private sector development-beleid, kaders voor inkoop door de overheid, richtlijnen voor ambassades, internationale samenwerking en de ontwikkeling en naleving van wetgeving op dat vlak. De evaluatie omvat tevens landenstudies die de impact van het beleid in Bangladesh, Colombia, Ethiopië en India nader verkennen.