Deelstudie – IMVO-voorwaarden bij inkoop door de overheid

Deze deelstudie analyseert de mate waarin principes op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) zijn verankerd in het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. De studie bekijkt de ontwikkeling en implementatie van een beleidskader voor internationale sociale voorwaarden als onderdeel van een breder beleid voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Deze deelstudie is opgesteld door EcoValue in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in deze deelstudie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.