Privacy

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie  (IOB) verwerkt uw persoonsgegevens indien u contact met ons opneemt via ons contactformulier. IOB gebruikt deze gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IOB. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere organisatie. Stuur een e-mail naar IOB@minbuza.nl. IOB reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IOB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met IOB@minbuza.nl.

Daarmee voldoet IOB aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.