Landenstudies – Resultaten IMVO-beleid in Bangladesh, Colombia, Ethiopië en India

Bangladesh, Colombia, Ethiopia en India worstelen met aanzienlijke risico’s op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Vier landenstudies en één synthesestudie waarin de landen met elkaar worden vergeleken evalueren de mate waarin het IMVO-beleid waardevolle resultaten voor deze landen hebben opgeleverd.

Deze deelstudies zijn opgesteld door KIT Royal Tropical Institute in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in deze deelstudie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.