Dr. Meike de Goede

Dr. Meike de Goede

Functie
Senior beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 55 87 / +31 6 46 85 41 04
E-mailadres
meike-de.goede@minbuza.nl

Meike de Goede werkt als onderzoeker bij IOB aan studies over Migratie. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van St Andrews op het proefschrift Consuming Democracy, over vredesopbouw in de Democratische Republiek Congo. Ze heeft als docent en onderzoeker gewerkt aan de Universiteit Leiden. Tevens heeft ze gewerkt in de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van vredesopbouw en democratisering in zuidelijk en centraal Afrika.

IOB-onderzoeken

  • Migratie
  • Opvang in de regio

Overige publicaties

  • M.J. de Goede (2018), ‘Resistance and Exclusion in Matsouanist Narratives of Decolonisation in French Congo’, French History, Special Issue ‘French Colonial Histories from Below’, Vol. 32, No. 4, pp. 554-572.
  • M.J. de Goede (2015), ‘“Mundele it is because of you”, History, Identity and the Meaning of Democracy in the Congo’, Journal of Modern African Studies, Vol. 53, Nr. 4, pp. 583-609.
  • M.J. de Goede (2015), Consuming Democracy: Local Agencies and Liberal Peace in the Democratic republic of Congo. Leiden: Africa Studies Centre.
  • M.J. de Goede (2015), ‘Kinshasa, a City of Refugees’, in J.-B. Gewald and A. Akinyoade (eds) African Roads to Prosperity: People en Route to Socio-Cultural and Economic Transformations. Leiden: Brill, pp. 264-278.
  • M.J. de Goede & C. van der Borgh (2008) ‘A Role for Diplomats in Post-War Transitions? The Case of the International Committee in Support of the Transition in the Democratic republic of Congo’, African Security, Vol. 1, no. 2.