Doel IOB

IOB wil inzicht bieden in de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid. Om dit te kunnen doen maken we kwalitatief hoogwaardige evaluaties die relevant zijn voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede en Eerste Kamer en andere belanghebbenden (zoals ngo’s, uitvoeringsorganisaties, denktanks, evaluatiediensten, wetenschappers en bedrijfsleven).

Met onze analyses en aanbevelingen helpen we beleidsmakers:

  • verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid: werkt het beleid en zijn de middelen hiervoor goed besteed?

  • hiervan te leren voor een beter beleid: waarom werden resultaten wel of juist niet gehaald, en hoe kunnen we het in de toekomst beter doen?

Hiernaast werkt IOB als adviseur voor lopend en toekomstig buitenlandbeleid. Met de lessen uit het verleden en onze kennis over monitoring en evaluatieonderzoek kunnen we beleidsmakers en politici helpen om goed onderbouwde keuzes te maken. Door de opgedane kennis actief uit te dragen en hiermee verdieping van en kritische reflectie op het beleid te bieden fungeren we binnen het ministerie als een spiegel voor beleid en uitvoering.