Geschiedenis IOB

IOB is al ruim 40 jaar de evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In die periode heeft IOB zich aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving en het ministerie.

1977: IOV

De directie  is opgericht in 1977, als Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (IOV). De eerste jaren verzorgt IOB vooral afzonderlijke projectevaluaties voor de minister voor ontwikkelingssamenwerking. Vanaf circa 1985 worden de onderzoeken omvangrijker; ze omvatten sectoren, thema’s of landen. De rapporten worden aangeboden aan het parlement en zijn daarmee openbaar.

1996: Van IOV naar IOB

Bij de herijking van het buitenlands beleid in 1996 wordt de naam van de inspectie gewijzigd van IOV in IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie). Het werkterrein van IOB wordt uitgebreid tot het volledige buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid. De directie gaat meer samenwerken met buitenlandse evaluatiediensten, onder meer bij de uitvoering van gezamenlijke evaluaties.

2017: IOB wordt Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

De nieuwe invulling van het ‘handelsmerk’ IOB accentueert dat niet alleen ontwikkelingssamenwerking tot ons werkterrein behoort maar het bredere buitenlandbeleid. Sinds 2010 hoort hierbij ook het beleid voor duurzame handel en investeringen. De nieuwe naam drukt bovendien uit dat we meer een beleidsevaluatiedienst zijn dan een klassieke inspectie die controleert of wetgeving en normen worden nageleefd. IOB wil nadrukkelijk ook het beleidsleren bevorderen.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, organiseerde IOB het lustrumsymposium Changing directions in foreign policies.