Positie IOB

Organisatorisch valt IOB rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inhoudelijk zijn we onafhankelijk.

Wat betekent dit?

  • IOB beslist zelf over de onderzoeksprogrammering, in overleg met de beleidsdirecties van het ministerie en andere belanghebbenden en in overeenstemming met de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE).
  • We beslissen zelf over de invulling van onze onderzoeken: de afbakening van het onderwerp, de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden.
  • We hebben vrije toegang tot alle gegevens waarover de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisatie beschikken. Ook mogen we betrokkenen gericht naar informatie vragen.
  • Onze evaluaties zijn openbaar. Ze worden standaard op de IOB-website gepubliceerd en naar het parlement gestuurd.
  • De directeur IOB is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitgebrachte onderzoeken en stelt de teksten vast.