Onderzoeksagenda

IOB werkt met een meerjarenplanning voor de evaluaties, verdeeld over de beleidsterreinen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hieronder staat voor 2022 en 2023 aangegeven welke onderzoeken wij verwachten af te ronden. 

Evaluaties in 2022

 • Beleidsdoorlichting: Artikel 1 van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Q1)
 • Evaluatie: Bevordering internationale rechtsorde, BZ art. 1.1 (Q2)
 • Evaluatie: MINUSMA, BZ art. 2.4 (Q2)
 • Literatuurstudie: Libanon, Jordanië en Irak - deelstudie onder de evaluatie ‘Opvang in de regio Syrië’ (Q2)
 • Synthesestudie: Eindevaluaties ‘Samenspraak en Tegenspraak’ en SRGR-partnerschappen (Q2)
 • Evaluatie: Nederlandse inzet op stabiliteit in fragiele contexten (Q2/3)
 • Literatuurstudie/synthese: Klimaatadaptatie in voedselzekerheid en water (Q3)
 • Evaluatie: Opvang in de regio Syrië, BHOS art. 4.2 (Q4)
 • Evaluatie: Humanitaire Hulp, BHOS art. 4.1 (Q4)
 • Syntheseonderzoek: Grondoorzaken migratie ‘Adressing Root Causes’ (Q4)
 • Evaluatie: Nederlandse bijdrage Resolute Support Missie Afghanistan (Q4)
 • Evaluatie: Nederlandse beleidsbeïnvloeding in de EU (Q4)
 • Evaluatie: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), BHOS art. 3.1 (Q4)
 • Evaluatie: klimaatdiplomatie (Q4)

Evaluaties in 2023

 • Periodieke rapportage: Coherentie van het Nederlands beleid en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden
 • Periodieke rapportage: Nederlands klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking
 • Periodieke rapportage: Sociale vooruitgang, BHOS art. 3
 • Evaluatie: SRGR, BHOS art. 3.1
 • Evaluatie: Beleid maatschappelijk middenveld 2014 – 2020
 • Periodieke rapportage: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling
 • Evaluatie: Mensenrechtenbeleid, BZ art. 1.2
 • Periodieke rapportage: Veiligheid en stabiliteit