Kirsten Lucas

Kirsten Lucas

Functie
Beleidsonderzoeker

Kirsten Lucas werkt sinds februari 2019 als onderzoeker bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB).

In december 2018 is Kirsten aan de Universiteit Antwerpen gepromoveerd op het lobbyen van belangengroepen bij internationale klimaat- en handelsconferenties. Daarvoor heeft ze aan deze universiteit onderzoek gedaan naar de belangenbehartiging van regionale vertegenwoordigingen op Europees beleid.

Kirsten studeerde politieke wetenschappen (onderzoeksmaster) aan de Universiteit Leiden (2011) en internationale betrekkingen en diplomatie aan het Europacollege in Brugge (2012).