Bas Limonard

Bas Limonard

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker

Bas Limonard studeerde politicologie/internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en werkt sinds 2003 bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB).

Eerder werkte hij Limonard bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Instituut Clingendael mee aan verschillende onderzoeken op het gebied van Europese integratie. Bij IOB is hij als inspecteur vooral verantwoordelijk voor het uitvoeren van evaluaties op het gebied van Europese samenwerking en het diplomatieke buitenlandbeleid.

Momenteel houdt Limonard zich bezig met de beleidsdoorlichting Nederland en het Europees Nabuurschapsbeleid. Dit moet worden afgerond in 2017. In het verleden was hij onder andere verantwoordelijk voor:

  • de evaluatie van het MATRA-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap (2015);
  • de beleidsdoorlichting coalitievorming en multi-bi diplomatie in de EU-besluitvorming (2014);
  • de evaluatie van Benelux Unie-samenwerking (2012);
  • de evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van de Westelijke Balkan (2011).