Waar houdt IOB zich momenteel mee bezig? IOB werkt met een vierjarige onderzoeksprogrammering waarin staat wanneer welk onderzoek afgerond moet zijn. Onder lopende onderzoeken staan studies waarvan de opzet en aanpak inmiddels zijn goedgekeurd en waarmee het onderzoeksteam aan de slag is.