Onderzoeksthema – Handel en investeringen

Het onderzoeksthema Handel en investeringen omvat evaluaties van de bijdrage van Nederland aan een verbeterd handelssysteem, maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse partijen, verbeterde private sector in ontwikkelingslanden en verbeterde handels- en investeringspositie van Nederland.