Lopend onderzoek – Handel en investeringen

Het onderzoeksthema Handel en investeringen omvat evaluaties van de bijdrage van Nederland aan een verbeterd handelssysteem, maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse partijen, verbeterde private sector in ontwikkelingslanden en verbeterde handels- en investeringspositie van Nederland.

©Shutterstock

Ghana

©Shutterstock

Brussel

©Shutterstock

Kenia

©Terre des Hommes

India

©Shutterstock
©Shutterstock