Onderzoeksthema – Vrede, veiligheid en stabiliteit

Het onderzoeksthema Vrede, veiligheid en stabiliteit richt zich op evaluaties van de Nederlandse inzet om conflictsituaties te voorkomen of terug te dringen en internationaal terrorisme aan te pakken.