Onderzoeksthema – Sociale vooruitgang

Het onderzoeksthema Sociale vooruitgang omvat onder meer een evaluatie van programma's die zich richten op de aanpak van jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden. Verder wordt onderzocht in hoeverre er bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid rekening is gehouden met genderaspecten. Verder loopt een evaluatie van de resultaten en de effectiviteit van de Nederlandse inzet op SRGR en de bestrijding van hiv aids.