Onderzoeksthema – Duurzame ontwikkeling: voedselzekerheid, water en klimaat

Binnen het thema Duurzame ontwikkeling lopen twee evaluatie-onderzoeken, die onderling samenhangen. Het eerste evalueert het klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden. Het tweede onderzoek evalueert de samenhang (coherentie) van het Nederlandse beleid, en de effecten daarvan op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden.