Lopend onderzoek – Humanitaire hulp en migratie

Onderzoeken binnen het thema Humanitaire hulp en migratie zijn evaluaties van de Nederlandse hulp bij natuurrampen of bij rampen die zijn ontstaan door menselijk conflict. Ook de hulp aan vluchtelingen en andere migranten komen in dit kader aan de orde.

©Shutterstock