Onderzoeksthema – Humanitaire hulp en Migratie

Onderzoeken binnen het thema Humanitaire hulp zijn evaluaties van de Nederlandse hulp en diplomatie ten behoeve van mensen in nood als gevolg van humanitaire crises en rampen. Op het onderwerp migratie evalueert IOB de hulp die Nederland in het buitenland geeft aan vluchtelingen en andere migranten.