Verbeter de verbinding — Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Op deze pagina vindt u het rapport en de samenvatting van de IOB-evaluatie van het internationaal cybersecuritybeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit beleid is gericht op het voorkomen en mitigeren van cyberdreigingen en -aanvallen door staten en aan staten gelieerde actoren. IOB onderzocht wat er goed en minder goed gaat bij het ontwerp en de implementatie van het beleid, en doet aanbevelingen over hoe het beleid in de toekomst het beste kan worden vormgegeven.

Cover Verbeter de verbinding - Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken