Beleidsreactie - Rapport Verbeter de verbinding

Kabinetsreactie op het rapport 'Verbeter de verbinding', waarin de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een evaluatie geeft van het internationaal cyberveiligheidsbeleid, zoals ontwikkeld en uitgevoerd door het ministerie in de periode 2015-2021.