Methodologische verantwoording - IOB Evaluatie van het internationaal cybersecuritybeleid

De evaluatie van het internationaal cybersecuritybeleid is gebaseerd op vier soorten onderzoeksmethoden en bronnen: een literatuurstudie, interviews met betrokkenen en experts; een survey onder medewerkers en experts; en een analyse van interne documenten en correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het document hieronder vindt u meer informatie over de gebruikte methodologie.