Terms of Reference – Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid

Dit document bevat de Terms of Reference van de evaluatie van het internationale cybersecuritybeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beschrijft het doel en de aanleiding van de evaluatie, de beleidsachtergrond, de afbakening, onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden. Tot slot worden een aantal praktische zaken uiteengezet, zoals de tijdsplanning, risico’s, en kwaliteitsbewaking.