Verbeter de verbinding

Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid ministerie van Buitenlandse Zaken

Naar rapport
Decoratieve foto van een computerchip
Beeld: ©Shutterstock

Resultaten — Evaluatie internationaal cybersecuritybeleid

Op deze pagina vindt u de hoofdbevindingen en aanbevelingen van de evaluatie van het internationaal cybersecuritybeleid (2015-2021) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Contactpersoon: Wendy van der Neut

Inleiding

Icoon van een kompas voor de introductie of achtergrond

Het internationaal cybersecuritybeleid is het beleid gericht op het voorkomen en mitigeren van cyberdreigingen en -aanvallen door staten en aan staten gelieerde actoren, gericht tegen (doelwitten in) andere staten.

In de evaluatieperiode 2015-2021 zijn cyberdreigingen wereldwijd toegenomen. In binnen- en buitenland vinden dagelijks digitale aanvallen plaats, waarvan een groot deel afkomstig is van staten en aan staten gelieerde actoren. Deze aanvallen halen niet altijd de publiciteit, maar de gevolgen ervan zijn wel steeds vaker merkbaar voor overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast is er internationaal een tweedeling ontstaan tussen overwegend westerse landen (waaronder Nederland) die over het algemeen een mondiaal open, vrij en veilig internet nastreven en landen – zoals Rusland en China – die de vrije toegang tot het internet van burgers willen beknotten.

Dit alles maakt dat het internationaal cybersecuritybeleid van BZ urgenter is geworden. Het is als relatief jong beleidsterrein echter nog niet eerder geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat sinds 2015 vaak goed werk is geleverd en er zaken zijn bereikt, maar er zijn ook uitdagingen en verbeterpunten. Hoewel deze evaluatie gericht was op het internationaal cybersecuritybeleid van BZ, bleek gedurende het onderzoek dat een aantal van de belangrijkste uitdagingen – en oplossingen – overheidsbreed zijn. Gegeven de komst van een nieuw kabinet, is dit dan ook een goed moment voor een blik vooruit en verdere aanscherping van het internationale cybersecuritybeleid, waar deze evaluatie aanbevelingen voor doet.

Centrale vraag

Wat gaat er goed en minder goed bij het ontwerp en de implementatie van het internationale cybersecuritybeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en welke aanbevelingen kunnen op grond hiervan worden geformuleerd over hoe dit beleid het beste kan worden vormgegeven?

Decoratieve foto van een computerchip
Beeld: ©Shutterstock

Resultaten en aanbevelingen

Icoon van een vergrootglas voor conclusies en bevindingen

Resultaten en aanbevelingen voor het Nederlandse kabinet en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Opvolging

Op woensdag 13 april 2022 vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat plaats over internationale cybersecurity.
Hierin wordt het IOB-rapport ‘Verbeter de verbinding’ behandeld.