Literatuurstudie — Internationaal cybersecuritybeleid

Als onderdeel van de evaluatie van het internationaal cybersecuritybeleid is in opdracht van IOB een literatuurstudie uitgevoerd naar recente ontwikkelingen in het cyberdomein op het gebied van dreigingen, internationaal recht en beleid.  De belangrijkste bevindingen hiervan zijn opgenomen in het hoofdrapport van de evaluatie. Het rapport van de literatuurstudie, dat u hieronder vindt, bevat meer gedetailleerde bevindingen en een methodologische verantwoording.

Het rapport van deze studie is opgesteld door Keri van Douwen en Nour Gjaltema in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.