Twee agenten te paard bij de uitgang van het Binnenhof
Beeld: ©@ANP/Peter Hilz

Evaluatie van het Nederlandse contraterrorismebeleid - Changing Needs, Need for Change

Nederland zet zich in om terrorisme zoveel mogelijk te voorkomen en, waar nodig, aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is één van de actoren die uitvoering geeft aan het Nederlandse contraterrorismebeleid. IOB biedt met dit rapport een reflectie op behaalde resultaten en geleerde lessen.

Cover rapport Contraterrorismebeleid