Deelstudie — Het Global Counterterrorism Forum

Een van de deelstudies van de evaluatie van het contraterrorismebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een door The Glocal Connection uitgevoerd onderzoek naar het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Nederlandse betrokkenheid bij deze organisatie. Het onderzoek focust zich met name op het Nederlands co-voorzitterschap van het GCTF dat Nederland samen met het Koninkrijk Marokko bekleedde tussen 2015 en 2019. Belangrijke bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn meegenomen in de eindevaluatie.

Het rapport van deze studie is opgesteld door Bibi van Ginkel (The Glocal Connection) in opdracht van IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.