Deelstudie — Netwerk van Regionale Veiligheidscoördinatoren

Een van de deelstudies van de evaluatie van het contraterrorismebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een door IOB uitgevoerd onderzoek naar het netwerk van regionale veiligheidscoördinatoren.
 

Om bij te dragen aan de inzet van het kabinet om de internationale dreiging van terrorisme te verminderen, werd in 2015 een netwerk van regionale veiligheidscoördinatoren opgezet. Deze evaluatie heeft zich gericht op de toegevoegde waarde van dit netwerk voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse overheid in bredere zin qua informatiepositie, diplomatieke invloed en projectportfolio. Tevens is er onderzocht welke lessen er kunnen worden geleerd. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn meegenomen in de eindevaluatie.