Terms of Reference – Evaluatie contraterrorismebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

IOB evalueert het beleid van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) inzake terrorismebestrijding. Binnen BZ ligt de verantwoordelijkheid voor contraterrorisme (CT) en de preventie en het tegengaan van gewelddadig extremisme (P/CVE) bij de afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid van de directie Veiligheidsbeleid (DVB/TN). Deze evaluatie richt zich dan ook voornamelijk op de activiteiten van DVB/TN. IOB zal ook kijken naar de samenhang en samenwerking met andere partners.

De evaluatie van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren (2015-2019) kan BZ helpen bij het verbeteren van de relevantie en impact van haar beleid en programma's. Aangezien CT en preventie/bestrijding van gewelddadig extremisme (P/CVE) nog steeds hoog op de veiligheidsagenda staan, komt een reflectie op behaalde resultaten en geleerde lessen op een geschikt moment. De evaluatie richt zich op:

  1. Voorwaarden voor effectiviteit van geselecteerde activiteiten op P/CVE
  2. Nederlandse betrokkenheid bij het Global Counterterrorism Forum (GCTF)
  3. Het systeem van Regionale Veiligheidscoördinatoren (RV's).

Deze drie onderwerpen zullen in afzonderlijke studies aan bod komen en bijdragen aan een syntheserapport.