Delphi panel — Contraterrorisme en preventing/countering violent extremism

In het kader van de evaluatie 'Contraterrorismebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken' heeft IOB een Delphi-panel opgezet om contraterrorisme (CT) en preventing/countering violent extremism (P/CVE)-beleid en -strategieën te verkennen. Het doel van dit panel was om mogelijke trends en prioriteiten op het gebied van CT en P/CVE te identificeren alsook belangrijke instrumenten en fora voor beleidsontwikkeling en -implementatie.