© IOB

Onderzoek – Duurzame ontwikkeling: samenhang van strategie tot resultaat

Eerdere IOB-beleidsdoorlichtingen waren thematisch ingedeeld: drinkwater en sanitatie (2012), duurzame energie (2015), voedselzekerheid (2017) en duurzaam waterbeheer (2017). Deze beleidsdoorlichting zal vooral kijken naar (i) de relevantie van de Nederlandse inspanningen ten opzichte van internationale langetermijnstrategieën, (ii) de samenhang tussen de verschillende thema’s en doelstellingen en (iii) de bijdrage van kortetermijnresultaten van Nederlandse inspanningen aan transformatieve veranderingen op landenniveau, over de periode 2016-2021.

Centrale vraag

In welke mate heeft het Nederlands beleid op het gebied van voedselzekerheid, water en klimaat bijgedragen aan de nationale en internationale langetermijndoelstellingen in ontwikkelingslanden?

Rapporten

Er komt een hoofdrapport over deze beleidsdoorlichting. Daarnaast wordt er een hoofdrapport geschreven over het Nederlandse klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden.

Deelonderzoeken

Voorlopig voorstel:

 1. Relevantie en coherentie van het Nederlands duurzaamheidsbeleid in het kader van internationale langetermijnstrategieën
 2. Relevantie en coherentie van Nederlandse activiteiten en diplomatie
  • Financiering en het mobiliseren van private sector bijdragen
  • Beleidsbeïnvloeding, onder andere voor landrechten
 3. Effectiviteit, efficiëntie, en transformatieve verandering op landenniveau (3-5 case studies)
  • Resultaten op afzonderlijke doelstellingen en synergie tussen doelstellingen
  • Efficiëntie ten opzichte van alternatieven
  • Bijdrage van Nederlandse inspanningen aan transformatieve veranderingen in het ontvangende land.

Onderzoekers

Pim de Beer
Marit van Zomeren
Ferko Bodnár – contactpersoon

Voortgang

 1. ToR vastgesteld
 2. Onderzoek in uitvoering
 3. Rapport vastgesteld
 4. Opstellen beleidsreactie
 5. Rapport naar parlement