Beeld: ©IOB

Lopend onderzoek – Coherentie van het Nederlands beleid en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden

Eerdere IOB-beleidsdoorlichtingen waren thematisch ingedeeld: drinkwater en sanitatie (2012), duurzame energie (2015), voedselzekerheid (2017) en duurzaam waterbeheer (2017). Dit onderzoek zal kijken naar de samenhang, de coherentie: (i) de interne coherentie van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en ander Nederlands beleid, (ii) de externe coherentie van Nederlandse beleid met het beleid van overheden en anderen in ontwikkelingslanden, (iii) de coherentie van het Nederlandse beleid in internationale langetermijnstrategieën, en (iv) de vaak onbedoelde effecten van op Nederland gericht beleid in ontwikkelingslanden.

Centrale vraag

In welke mate heeft het Nederlands beleid, in samenhang, bijgedragen aan de nationale en internationale lange-termijndoelstellingen op het gebied van voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden?

Rapporten

Er komt een hoofdrapport over dit onderwerp, in 2023. Daarnaast wordt er een hoofdrapport geschreven over het Nederlandse klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden, ook in 2023. Deze twee ‘periodieke rapportages’ die passen in de nieuwe thematische Strategische Evaluatie Agenda, vervangen de eerder geprogrammeerde beleidsdoorlichting ‘Duurzame ontwikkeling’. 

Deelonderzoeken

Voorlopig voorstel voor deelstudies:

  1. Langetermijnstrategieën
    Inventarisatie van internationale lange-termijnstrategieën op het gebied van voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden (literatuurstudie).
  2. Effecten van coherentie
    Inventarisatie van relevant Nederlands en EU beleid en eerder gevonden effecten van beleidscoherentie in ontwikkelde landen op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden (literatuurstudie).

Onderzoekers

Ferko Bodnár – contactpersoon
Pim de Beer
Marit van Zomeren
Martine de Groot

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement