Dr. Ferko Bodnár

Dr. Ferko Bodnár

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 6 46 39 77 22
E-mailadres
ferko.bodnar@minbuza.nl

Ferko Bodnár werkt sinds 2011 bij IOB op de thema’s landbouw en voedselzekerheid en duurzame handel, en sinds kort ook op de relatie tussen klimaatverandering, energie, voedselzekerheid en waterbeheer. Daarnaast houdt hij zich bezig met het gebruik van verandertheorieën in beleid en evaluatie.

Ferko is opgeleid in tropische plantenteelt (MSc, 1993) en productie-ecologie en beheer van natuurlijke hulpbronnen (PhD, 2005) in Wageningen. Eerder werkte hij in Malawi en Mali aan duurzame landbouw, agroforestry en bodem- en waterconservering (1994-2002). Vervolgens hield hij zich bij AgroEco / Louis Bolk Instituut bezig met ketenverduurzaming van vooral biologische producten uit Afrika (2004-2009). In 2010 en 2011 werkte hij als freelance consultant aan het opzetten van monitoring- en evaluatiesystemen, baseline studies en projectevaluaties.

IOB-onderzoeken

IOB-publicaties

Overige publicaties