Drs. Marit van Zomeren

Drs. Marit van Zomeren

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 6 50 10 39 78
E-mailadres
marit-van.zomeren@minbuza.nl

Marit van Zomeren werkt sinds september 2019 bij IOB, cluster Ontwikkelingssamenwerking, aan onderzoek en evaluaties naar het Nederlandse klimaatbeleid. Hiervoor heeft zij verschillende coördinerende functies gehad op beleidsdirecties van Buitenlandse Zaken en twee functies op Permanente Vertegenwoordigingen.

Van 2015 tot 2019 werkte Marit bij de Nederlandse missie bij de OESO als Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger. Zij hield zich daar onder meer bezig met het Development Assistance Committee (DAC) en de International Energy Agency. Bij de DAC was zij een van de covoorzitters van het comité en heeft zij als examinator gewerkt aan de peer review van de Franse ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor werkte zij vier jaar bij de directie IGG op de dossiers klimaat, SDGs en duurzame ontwikkeling.

In 2007-2011 werkte zij bij de Permanente Vertegenwoordiging van de VN in New York, waar zij humanitaire hulp, UNICEF, wederopbouw en sociaaleconomische dossiers volgde. Haar eerste drie functies betroffen de VN (sociale ontwikkeling, gender), mensenrechten en Afghanistan (DVF, DMM, DAO).

Marit heeft ervaring met multilaterale fondsen, programma’s en financiering, met de ODA-regels en OS-beleid alsook met financiering door de private sector. Daarnaast deed zij bij de Permanente Vertegenwoordiging OESO ervaring op met dossiers op het terrein van buitenlandse economische betrekkingen, zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en handel.

IOB-onderzoeken