Post-missiebeoordeling geïntegreerde politietrainingsmissie Kunduz – Op zoek naar draagvlak

Tussen 2011 en 2013 vond in Afghanistan de Nederlandse 'geïntegreerde politietrainingsmissie' plaats. De hoofddoelen van de missie waren om de civiele politie en het rechtssysteem te helpen versterken, met name in de provincie Kunduz. Deze post-missiebeoordeling evalueert in hoeverre de missiedoelen zijn behaald vijf jaar na het einde van de missie, hoe dit is te verklaren, en wat er goed en minder goed werkte tijdens de missie. Op basis hiervan doet IOB zes aanbevelingen voor toekomstige missies.

Beeld: ©IOB
Cover Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan. Post-missiebeoordeling

Het gehele onderzoek voor de post-missiebeoordeling bestond uit meerdere deelstudies. Het IOB-rapport en de bijbehorende samenvatting presenteren de hoofdbevindingen op basis van alle deelstudies. Drie deelstudies zijn ook apart gepubliceerd, zie bijlagen.

Contact

Bij vragen over het IOB-rapport kunt u contact opnemen met Wendy van der Neut.