Literatuurstudie – Police and justice capacity building by international peacekeeping missions

Eén van de deelstudies van de post-missiebeoordeling Kunduz is een literatuuronderzoek naar de algemene voorwaarden voor het succesvol en duurzaam opbouwen van de politie en het rechtssysteem in (post-)conflictgebieden. In het hoofdrapport van de post-missiebeoordeling zijn de belangrijkste voorwaarden gebruikt om te analyseren in hoeverre verwacht kon worden dat de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz bij zou dragen aan duurzame versterking van de politie en het rechtssysteem. Het rapport van deze deelstudie bevat gedetailleerdere bevindingen en een methodologische verantwoording.

©Clingendael

Het rapport van deze studie is opgesteld door Erwin van Veen, Walle Bos en Mariska van Beijnum (Clingendael) in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in dit rapport vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.