© Carel de Groot

Onderzoek – Klimaatbeleid: richting klimaatweerbaarheid in ontwikkelingslanden

Het belang van klimaatverandering en klimaatfinanciering in het Nederlandse OS-beleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl IOB het klimaatbeleid nog nooit in zijn geheel heeft geëvalueerd. Deze evaluatie van het klimaatbeleid zal de periode 2016 tot en met 2020 beslaan.

Bij de beleidsmakers speelt vooral de vraag naar de relevantie en de geschiktheid van de Nederlandse inzet voor de beleidsdoelen. Naast relevantie kijken we ook naar coherentie: de samenhang van het beleid en de afstemming met spelers binnen en buiten de ontwikkelingssamenwerking, maar ook binnen en buiten Nederland. De evaluatie zal vooral proberen lessen te trekken voor het beleid.

Deze evaluatie van het klimaatbeleid hangt samen met de beleidsdoorlichting duurzame ontwikkeling, waar – behalve klimaat – ook water, voedselzekerheid en energie onder vallen. De evaluatie zal input leveren voor die doorlichting.
In de deelonderzoeken van de beleidsdoorlichting naar water en voedselzekerheid zal speciale aandacht worden besteed aan klimaatadaptatie. Voor de beleidsdoorlichting zullen landenstudies worden uitgevoerd, drie tot vijf case studies, waarbij ook klimaatactie en de dwarsverbanden met water- en voedselzekerheidsprogramma’s worden bestudeerd.

Centrale vraag

Hoe relevant en geschikt is de Nederlandse (OS) inzet op klimaat voor de beleidsdoelen? Hoe coherent is het klimaatbeleid in het kader van ontwikkelingssamenwerking?

Deelstudies

Voorlopig voorstel voor deelstudies:

 • Klimaatfinanciering

  De vraag van deze deelstudie is of de financieringsvormen in lijn zijn met de beleidsdoelen van het Nederlandse klimaatbeleid in de ontwikkelingssamenwerking. Daarbij komt ook de vraag op of de Nederlandse klimaatfondsen die private sector fondsen mobiliseren, additioneel zijn aan de markt.

 • Klimaatdiplomatie

  Deze studie zal kijken naar het campagneteam binnen Buitenlandse Zaken dat klimaatambities van andere landen bevordert en naar het NDC Partnership, waarvan Nederland in 2019-2020 covoorzitter is.

Naast een beschrijving van het klimaatbeleid zal IOB adaptatie en mitigatie in de ontwikkelings-samenwerking bestuderen, als volgt. Dit zullen waarschijnlijk geen aparte rapporten worden.

 • Klimaatadaptatie

  Deze deelstudie zal de integratie van klimaat in de OS-programma’s voor water en voedselzekerheid bekijken en hoe deze bijdragen aan klimaatweerbaarheid in ontwikkelingslanden.

 • Klimaatmitigatie

  IOB zal de activiteiten bestuderen die bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen, vooral in de energiesector en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Onderzoekers

Pim de Beer
Ferko Bodnár
Marit van Zomeren – contactpersoon

Voortgang

 1. Rapport vastgesteld
 2. Opstellen beleidsreactie
 3. Rapport naar parlement