Beeld: ©Carel de Groot

Lopend onderzoek – Klimaatbeleid: richting klimaatweerbaarheid in ontwikkelingslanden

Het belang van klimaatverandering en klimaatfinanciering is in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking (OS) de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch is het Nederlandse beleid op dit gebied niet eerder in zijn geheel geëvalueerd. 

Bij de beleidsmakers speelt vooral de vraag naar de relevantie en de geschiktheid van de Nederlandse inzet voor de beleidsdoelen. Naast relevantie kijken we ook naar coherentie: de samenhang van het beleid en de afstemming met spelers binnen en buiten de ontwikkelingssamenwerking, maar ook binnen en buiten Nederland. De evaluatie zal vooral proberen lessen te trekken voor het beleid.

Deze evaluatie van het klimaatbeleid hangt samen met de evaluatie van de beleidscoherentie op het gebied van duurzame ontwikkeling, waar – behalve klimaat – ook water, voedselzekerheid en energie onder vallen. Voor de evaluatie van beleidscoherentie zullen landenstudies worden uitgevoerd, drie case studies, waarbij ook klimaatactie en de dwarsverbanden met water- en voedselzekerheidsprogramma’s worden bestudeerd.

Centrale vraag

Hoe relevant en geschikt is de Nederlandse (OS) inzet op klimaat voor de beleidsdoelen? Hoe coherent is het klimaatbeleid in het kader van ontwikkelingssamenwerking?

Rapporten

Er komt een hoofdrapport over dit onderwerp, in 2023. Daarnaast wordt er een hoofdrapport geschreven over de Coherentie van het Nederlands beleid en de effecten op voedselzekerheid, water en klimaat, ook in 2023. Deze twee ‘periodieke rapportages’ die passen in de nieuwe thematische Strategische Evaluatie Agenda, vervangen de eerder geprogrammeerde beleidsdoorlichting ‘Duurzame ontwikkeling’. 

Deelstudies

 • Klimaatfinanciering

  De vraag van deze deelstudie is of de financieringsvormen in lijn zijn met de beleidsdoelen van het Nederlandse klimaatbeleid in de ontwikkelingssamenwerking. Daarbij komt ook de vraag op of de Nederlandse klimaatfondsen die privatesectorfondsen mobiliseren, additioneel zijn aan de markt. Deze deelstudie is afgerond en beschikbaar als volledig rapport in het Engels of een Nederlandse samenvatting van het rapport.

 • Klimaatdiplomatie

  Deze deelstudie kijkt naar het campagneteam binnen Buitenlandse Zaken dat klimaatambities van andere landen bevordert. Van de studie zijn een Engelstalig hoofdrapport en een Nederlandse samenvatting beschikbaar.

 • Klimaatadaptatie

  Deze deelstudie bekijkt de integratie van klimaat in de OS-programma’s voor water en voedselzekerheid en hoe deze bijdragen aan klimaatweerbaarheid in ontwikkelingslanden.
  De Terms of Reference van deze studie is gepubliceerd.

Onderzoekers

Marit van Zomeren – contactpersoon
Pim de Beer
Ferko Bodnár
Jelmer Kamstra
Miyabi Babasaki

Voortgang

 1. Rapport vastgesteld
 2. Opstellen beleidsreactie
 3. Rapport naar parlement