Over IOB

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) is de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij verrichten onderzoek naar de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid: werkt het beleid en zijn de middelen hiervoor goed besteed?
Hiermee helpen we het ministerie verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en hiervan te leren voor toekomstig beleid. Dit doen we voor het hele werkveld van het ministerie: buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Alle IOB-evaluaties zijn in principe openbaar en gaan naar de Tweede en Eerste Kamer.

Hiernaast ondersteunt IOB beleidsdirecties, uitvoerende organisaties en ambassades die deel uitmaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met advies en training op het gebied van de monitoring en evaluatie van specifieke beleidsinstrumenten.