Deelstudie — Financiële toezeggingen in transitie

De afgelopen jaren is klimaatverandering een belangrijke kwestie in de ontwikkelingssamenwerking en het buitenlands beleid geworden. Nederland wilde arme landen bereiken en zich richten op klimaatadaptatie. Heeft de Nederlandse hulp de beoogde landen bereikt? En welke sectoren en doelgroepen hebben daarvan geprofiteerd? Nederland heeft ook ODA gebruikt om private sector financiering te mobiliseren. In hoeverre waren die publieke middelen additioneel? En hoe moet klimaatfinanciering er in de toekomst uitzien? Deze evaluatie – onderdeel van een set onderzoeken over klimaatbeleid – geeft antwoord op die vragen.

Funding commitments in transition