Dr. Alexander Otgaar

Dr. Alexander Otgaar

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 49 37 / +31 6 11 72 83 16
E-mailadres
alexander.otgaar@minbuza.nl

Alexander Otgaar werkt sinds 2017 bij IOB op de thema’s internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en duurzame ontwikkeling.

Hij is opgeleid als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit (MSc, 1998), waar hij ook promoveerde (PhD, 2010) en werkzaam was als docent en onderzoeker/consultant. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de evaluaties van ORET (ontwikkelingsrelevante exporttransacties) en het PUM Senior Experts programma.

Binnen IOB is Alexander het aanspreekpunt voor evaluaties van diverse private-sector ontwikkelingsprogramma’s en de toepassing van IMVO-beleid. Ook is hij nauw betrokken bij de beleidsdoorlichting van het hulp-, handel- en investeringsbeleid.

IOB-onderzoeken

IOB-publicaties

Overige publicaties