Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)

In de Nederlandse ontwikkelingshulp bestaat al sinds het prille begin aandacht voor de relatie tussen hulp en handelsbelangen. Met het kabinet-Rutte II werd hier een nieuwe impuls aan gegeven door het samenvoegen van de beleidsterreinen hulp en handel onder één minister: die van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

IOB heeft artikel 1 van de BHOS-begroting (‘Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen’) voor de periode 2012-2020 geëvalueerd.