Collage van foto's gerelateerd aan de verschillende onderzoeksthema's als header voor de IOB-Update
Beeld: ©ILO, Shutterstock

IOB-Update 02, september 2021

Met IOB-Update bent u op de hoogte van nieuw gestart en recent gepubliceerd IOB-onderzoek, de voortgang van lopende evaluaties en activiteiten en ontwikkelingen binnen IOB – het onafhankelijke onderzoeks- en evaluatie-instituut op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Goede genderanalyse kan positie vrouwen verbeteren

IOB laat met haar recente evaluatie van het Nederlandse internationale genderbeleid het belang zien van een goede genderanalyse. Zo'n analyse voordat een programma definitief wordt vastgesteld, leidt waarschijnlijk tot resultaten waarvan vrouwen de vruchten kunnen plukken. Belangrijk daarbij is dat dit gebeurt in combinatie met het beschikbaar stellen van specifieke middelen voor gender-gerelateerde activiteiten.

Resultaten — Gender mainstreaming in het buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Vrouw in een modern naaiatelier
Beeld: ©ILO

Aanbeveling: voer nieuwe klimaatvriendelijke belastingen en tarieven in

De nieuwe Nederlandse regering zou klimaatvriendelijke belastingen en tarieven kunnen invoeren, en wet- en regelgeving die klimaatonvriendelijke praktijken ontmoedigt (binnen de grenzen van de WTO en de EU, en in lijn met bijvoorbeeld de Green Deal).  Dat is één van de conclusies uit de nieuw verschenen deelstudie naar klimaatfinanciering. Centraal staat in deze studie of de financieringsvormen in lijn zijn met de beleidsdoelen van het Nederlandse klimaatbeleid in de ontwikkelingssamenwerking.

Resultaten — Evaluatie klimaatfinanciering voor ontwikkeling

Aanleg van een nieuw drainagesysteem in Zuid-Bangladesh
Beeld: ©Carel de Groot

Evaluatie hulp, handel en investeringenbeleid in drie partnerlanden

Het Nederlands beleid van ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen is sinds 2012 in één beleidsagenda samengebracht. De samenkomst van het beleid moest leiden tot synergie en rendement voor zowel Nederland als ontwikkelingslanden. IOB heeft een evaluatie uitgevoerd van hulp, handel en investeringenbeleid in Bangladesh, Ethiopië en Kenia (2013–2018). Belangrijke conclusie uit de evaluatie is dat het beleid in de drie partnerlanden op verschillende manieren in de praktijk is gebracht.

Resultaten — Evaluatie hulp, handel en investeringenbeleid in drie partnerlanden: Bangladesh, Ethiopië en Kenia

Drijvende markt in Bangladesh
Beeld: ©Shutterstock

Peter van der Knaap en Koen Sizoo starten bij IOB

Peter van der Knaap is 1 september 2021 begonnen als directeur van IOB. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van SWOV, het nationale Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. 

Koen Sizoo geeft sinds 1 september 2021 leiding aan het onderzoekscluster Handel en investeringen. Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Zijn ervaring in het economische veld deed hij vooral in de praktijk op. Hij heeft bij BZ in de loop der jaren veel functies vervuld op het gebied van handel en economische diplomatie.

Portretfoto's Peter van der Knaap en Koen Sizoo

Leren over EU-coördinatie in Duitsland, Denemarken en Frankrijk

IOB heeft landenexperts gevraagd het functioneren van de EU-coördinatiemechanismen in Denemarken, Frankrijk en Duitsland te onderzoeken. De bevindingen van de landenexperts zijn vastgelegd in het nieuw verschenen rapport Shaping national voices in the EU. Nederland kan leren van het functioneren van de coördinatiemechanismen in Duitsland, Denemarken en Frankrijk. 

Illustratie van een kompas met de Europese vlag erin
Beeld: ©Shutterstock

Nederland draagt bij aan klimaat in lage-inkomenslanden, maar moet de ambitie omhoog?

Nederland gaf in 2019 €581 miljoen uit aan publieke klimaatfinanciering. Dat bedrag mobiliseerde een bedrag van €752 miljoen aan private financiering. Dat blijkt uit het onderzoek Klimaatfinanciering van IOB. Dit totaalbedrag komt, zo constateren de IOB-onderzoekers Ferko Bodnár, Marit van Zomeren en Pim de Beer (v.l.n.r. op foto), redelijk overeen met het gestelde doel om een redelijke bijdrage te leveren aan de internationale toezeggingen. Als het nieuwe kabinet ambitieus is op klimaatgebied, zou het echter nog meer moeten doen om klimaat te integreren in alle beleid, ook buiten ontwikkelingshulp, in lijn met het akkoord van Parijs.

Nederland haalt doelen voor klimaatfinanciering van lage-inkomenslanden

Onderzoekers Klimaatfinanciering Ferko Bodnar, Marit van Zomeren en Pim de Beer

Abonneren op IOB-Update

Attendeer collega's of anderen in uw netwerk op de verschijning van IOB-Update, 4-6 per jaar. Zo blijven zij op de hoogte van nieuw gestarte en recent gepubliceerde IOB-onderzoeken, en ontwikkelingen bij IOB. 

U kunt ons ook volgen op Twitter

IOB-Update

Afbeelding met de tekst Meld u aan voor IOB-Update