Gender mainstreaming

Ga naar rapport
Woman at work
Beeld: ©ILO

Resultaten — Gender mainstreaming in het buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

In 2015 heeft IOB de meest recente evaluatie van het Nederlandse internationale genderbeleid uitgevoerd. Nu, zes jaar later, is onderzocht wat sindsdien is gedaan om gender mainstreaming in het Nederlandse buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te bevorderen en wat kan worden gedaan om die mainstreaming verder te verbeteren.

Inleiding

Het concept 'gender mainstreaming' heeft een lange traditie in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De meest recente algemene beleidsnota Investeren in perspectief van mei 2018 bevestigt het belang dat eraan gehecht wordt opnieuw.

Gender mainstreaming gaat om het integreren van een gendergelijkheidsperspectief in strategieën en beleid, in de verschillende fasen van projecten en programma's - van identificatie tot implementatie en evaluatie - evenals in de systemen en structuren van de organisatie om te voorkomen dat ze genderongelijkheid bevorderen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van gendergelijkheid.

Centrale vraag

In hoeverre is gender geïntegreerd in het Nederlandse buitenland en ontwikkelingshulpbeleid en wat weten we over de behaalde resultaten?

Bevindingen

Gender mainstreaming actions in the policy cycle
Figure 1. Gender mainstreaming actions in the policy cycle

1. Define

Gender Mainstreaming Define

2. Plan

Gender Mainstreaming Plan

3. Act

Gender Mainstreaming Act

4. Check

Gender Mainstreaming Check