IOB-Update
© ILO, Shutterstock

IOB-Update

IOB-Update is de nieuwsbrief van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). U wordt geattendeerd op nieuw gestarte en recent gepubliceerde IOB-onderzoeken, van de voortgang binnen lopend onderzoek, activiteiten en andere ontwikkelingen bij IOB. Zo blijft u automatisch op de hoogte van de voornaamste publicaties op deze website.

Via de blauwe knop kunt u zich aanmelden voor ontvangst van IOB-Update per email. Hieronder kunt u eerdere edities van IOB-Update lezen. IOB-Update verschijnt 4-6 keer per jaar.

Frequentie
4-6 keer per jaar

1 editie