Dr. Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap

Functie
Directeur

Peter van der Knaap start op 1 september als directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee wordt hij verantwoordelijk voor een onafhankelijke evaluatie van beleid en uitvoering van alle beleidsterreinen die vallen binnen de begrotingscategorie Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Dr. P. (Peter) van der Knaap is tot die datum directeur-bestuurder bij SWOV: het nationale instituut voor wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek. Eerder werkte hij als directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en als afdelingshoofd Beleidsevaluatie bij het ministerie van Financiën. Hij is gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen en studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Paul Huijts (SG BZ): “Met Peter van der Knaap haalt BZ een waardige opvolger van de vertrekkende directeur, Wendy Asbeek Brusse, binnen. Van der Knaap heeft grote ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties en heeft bij SWOV laten zien dat hij uitstekend leiding en richting kan geven aan een onafhankelijke onderzoeksgroep.”

Peter: “IOB heeft een sterke reputatie in de wereld van de internationale beleidsevaluatie en onderzoek. Ik heb er erg veel zin in om samen met de nieuwe collega’s bij te dragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van dit mooie en belangrijke beleidsterrein.”