Dr. Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap

Functie
Directeur
Telefoonnummer
+31 6 5060 5606
E-mailadres
peter-vander.knaap@minbuza.nl

Peter van der Knaap is sinds september 2021 directeur van IOB. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van SWOV, het nationale Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Eerder vervulde hij diverse functies op het Ministerie van Financiën, waaronder hoofd Beleidsevaluatie op DG Rijksbegroting.

Van der Knaap is bestuurskundige en voorzitter van het Nederlands evaluatiegenootschap Vide. Kennis moet bijdragen aan een ‘lerende overheid’ en de effectiviteit van maatregelen.
Hij richt zich er in zijn werk op dat onderzoek en adviezen impact hebben en bijdragen aan succes, ook internationaal.

Publicaties

  • Van der Knaap, P., Pattyn, V. en Haanemaayer, D. (2020). Beleidsevaluatie in theorie en praktijk. Boom Uitgevers.

  • Van der Knaap, P., Nielsen, S., Turksema, R. (2015). Success in Evaluation – Focusing on the Positives. Transaction Publishers.

  • Van der Knaap, P. (1997). Lerende overheid, intelligent beleid - De lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie. (dissertatie) Phaedrus.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Nederlandse Evaluatiegenootschap Vide

  • Lid Editorial Board ‘Evaluation’ (journal)

  • Redactielid 'Bestuurskunde' (journal)