Dr. Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap

Functie
Directeur
Telefoonnummer
+31703487548
E-mailadres
peter-vander.knaap@minbuza.nl

Peter van der Knaap is sinds september 2021 directeur van IOB. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van SWOV, het nationale Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Eerder vervulde hij diverse functies op het Ministerie van Financiën, waaronder hoofd Beleidsevaluatie op DG Rijksbegroting.

Van der Knaap is bestuurskundige: zijn promotieonderzoek richtte zich op besluitvorming in de Europese Unie. Centraal in zijn werk staat het motto dat onderzoek en beleidsevaluatie bij moeten dragen aan een ‘lerende overheid’ en aan het succes van maatregelen.

Publicaties

  • Van der Knaap, P., Pattyn, V. en Haanemaayer, D. (2020). Beleidsevaluatie in theorie en praktijk. Boom Uitgevers.

  • Van der Knaap, P., Nielsen, S., Turksema, R. (2015). Success in Evaluation – Focusing on the Positives. Transaction Publishers.

  • Van der Knaap, P. (1997). Lerende overheid, intelligent beleid - De lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie. (dissertatie) Phaedrus.

Nevenfuncties

  • Lid Editorial Board ‘Evaluation’ (journal)

  • Redactielid 'Bestuurskunde' (journal)